De Busehoek is een gezinsvervangende woonvorm voor 13 bewoners met een verstandelijke beperking. De bewoners hebben in de Busehoek ieder een eigen appartement met een aparte woon-, slaap- en badkamer. Daarnaast beschikt de Busehoek over twee grote woonkamers met keukens waarin gezamenlijk wordt gegeten en activiteiten zowel individueel als met elkaar plaatsvinden. De Busehoek kwam in 2007 tot stand als een initiatief van ouders van de bewoners. De bewoners wonen en leven in een mooi gebouw in het centrum van Renkum. Overdag hebben zij hun dagbesteding / werk buitenshuis. De rechtsvorm van de Busehoek is die van een coöperatie met bestuur en ledenvergadering. De bewoners zijn lid van de coöperatie. Zij worden hierin vertegenwoordigd door hun ouders c.q. wettelijk vertegenwoordigers middels de ledenvergadering. Op basis van een samenwerkingsovereenkomst wordt de zorg en ondersteuning verleend door WoondroomZorg (WDZ) en uitgevoerd door een enthousiast team van medewerkers. De zorg en ondersteuning wordt gefinancierd vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) van de bewoners.

De mensen die in de Busehoek wonen hebben allemaal de één of andere verstandelijke beperking. De bewoners kunnen dus niet zonder een vorm van begeleiding, maar ze kunnen tegelijkertijd ook heel veel dingen zelfstandig. Vandaar de wat tegenstrijdige naam “begeleid zelfstandig” wonen, zoals omschreven in de wet.

In de praktijk gaat het om dertien bewoners die in leeftijd variëren van halverwege twintig tot zestig jaar. Ze hebben allemaal een eigen appartement, maar ze eten zoveel mogelijk als groep en ze doen ook andere dingen gemeenschappelijk. Aan de andere kant doet ook ieder individueel dingen die men leuk vindt, al dan niet met begeleiding. Er is 24-uurs begeleiding in het huis, dus ook een slaapwacht. Vanuit deze woonplek heeft ieder een eigen werkplek, in Renkum en omgeving, waar de meesten heengaan met de taxi, sommigen zelfstandig met de fiets.

De organisatie van de Busehoek bestond tot 1 januari 2014 uit een oudervereniging, een Stichting Beheer Kamelot en een Stichting Derdengelden. Vanaf 1 januari 2014 is gekozen voor een vorm die meer recht doet aan het wezen van een ouderinitiatief en dat is geworden: Coöperatieve Vereniging De Busehoek U.A.
De bewoners (hun wettelijk vertegenwoordigers) zijn de leden van de coöperatie en er is een onafhankelijk bestuur van 5 mensen met als adviseur de locatiecoördinator van WoondroomZorg. De ledenvergadering besluit over de voorstellen van het bestuur.​