Op dit moment is er géén appartement vrij in De Busehoek in Renkum, een woonvoorziening voor bewoners met een verstandelijke beperking.

Maar mogelijk komt er een appartement vrij, omdat één van onze bewoners heeft aangegeven dichter bij familie te willen gaan wonen.

Heel begrijpelijk, hoewel je natuurlijk afhankelijk bent of er daar een plek vrijkomt met dezelfde kwaliteit als De Busehoek. Hoe dan ook willen wij voor die tijd al in contact komen met mogelijk nieuwe bewoner(s).

De Busehoek ligt midden in het groene dorp Renkum tussen de Rijn en de Veluwezoom. We zijn na 15 jaar niet meer weg te denken uit het dorp waar veel mensen ons kennen en we nog steeds aan de weg timmeren om in de dorpsgemeenschap zichtbaar te zijn. We willen voor elkaar en onze omgeving een warm en gastvrij huis zijn. Als bewoners vormen we een divers en hecht gezelschap in de leeftijd van 25 tot 60 jaar. Vrijwel allemaal hebben we onze roots liggen in de regio Midden Gelderland. We leven in twee gezinsgroepen van 6 à 7 personen. We eten samen en gaan samen naar sport, maar ieder heeft ook zo zijn eigen activiteiten buitenshuis. De appartementen bieden voldoende ruimte om je ook te kunnen terugtrekken. We wonen op loopafstand van de winkels en doen zo veel mogelijk onze eigen boodschappen en koken met elkaar. Overdag hebben we elders ons werk of dagbesteding. Verder staan we met allerlei activiteiten en onze contacten met familie en vrienden midden in de samenleving. Hiermee komt, mede door de begeleiding en zorg in De Busehoek, ieder van ons met zijn (meervoudige) beperking tot zijn recht.

Wat bieden wij:

  • Een ruim appartement van circa 45 vierkante meter met een aparte woon-, slaap- en badkamer, eventueel aan te passen voor rolstoelgebruik. Een lift is aanwezig.
  • Twee gemeenschappelijke huiskamers waar bewoners met elkaar kunnen verblijven en eten.
  • Een professioneel en enthousiast team van medewerkers die de bewoners begeleiden en 24-uurs zorg bieden.

Voor de woonplekken in de Busehoek zoeken we naar een goede match tussen de huidige bewoners en enthousiaste kandidaat bewoners. Daarbij denken we in hoofdlijnen aan het volgende profiel voor een nieuwe bewoner:

  • Leeftijd tussen de 21 en 50 jaar
  • Een passende VG-indicatie (ZZP 03 t/m 05) en het daarbij behorende PGB of de bereidheid een PGB aan te vragen
  • Mensen met meervoudige en zintuigelijke beperkingen zijn welkom mits dit geen onevenredige claim legt op de geleverde groepszorg in De Busehoek
  • Kunnen functioneren in een groep
  • Gedragsproblematiek mag de sociale en fysieke veiligheid van bewoners niet in de weg staan
  • Meerdere dagen dagbesteding buitenshuis
  • Een betrokken achterban die bereid is zich actief op te stellen voor en in De Busehoek

De Busehoek is een coöperatie met een bestuur en ledenraad. De bewoners zijn lid van de coöperatie en worden vertegenwoordigd door hun ouder(s), broer(s), zus(sen) en/of bewindvoerder(s). Op basis van een samenwerkingsovereenkomst wordt de zorg en ondersteuning verleend door WoonDroomZorg. Deze zorg en ondersteuning wordt gefinancierd vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) van de bewoners.

Hebt u als ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger van een zoon of dochter dan wel familielid met een verstandelijke beperking interesse in het wonen in De Busehoek, neemt u dan contact op met Henk Weckseler, bestuurslid, telefoon 0657446380 of e-mail info@debusehoek.nl.

Lees ook de pagina “nieuwe bewoner” hoe de plaatsingsprocedure is bij de Busehoek