Wij, de bewoners van de Busehoek, zijn afhankelijk van donaties en fondsen voor onze activiteiten buiten de deur. Budgetten via het zorgkantoor voorzien in de dagelijkse zorg en begeleiding, en onze WAJONG-uitkering gaat op aan huur en andere vaste kosten. Er blijft weinig over, terwijl wij juist heel actief willen zijn. Bij clubs in Renkum en Wageningen, zoals de harmonie, de fitness, zwemmen en de 50+ soos. In het weekend gaan we erop uit. Soms gaan we naar de bingo of naar de dierentuin. We hebben een eigen bus en daarvoor hebben we geld nodig om die te laten rijden en te onderhouden. En we zijn aan het sparen voor een weekendje weg met elkaar.
Bedrijven in de regio, maatschappelijke organisaties en particulieren dragen ons een warm hart toe. We noemen ze Vrienden van de Busehoek. Onze Vrienden dragen bij in geld of in natura, en daar zijn wij heel blij mee. Zonder onze Vrienden zou het leven er een stuk saaier uitzien en zouden we niet kunnen deelnemen in de wereld om ons heen.
Sommige Vrienden steunen ons eenmalig met een bedrag en andere doneren jaarlijks. Wilt u geen geld geven en heeft u een ander idee? Laat het ons weten. Bent u geïnteresseerd om Vriend van de Busehoek te worden, neem dan contact op met onze penningmeester : telefoon 06-22138490 of per e-mail : vrienden-van@debusehoek.nl

of maak rechtstreeks uw bijdrage over op NL82 RABO 0129 5764 17
t.n.v. Coöperatieve Vereniging De Busehoek, o.v.v. Vrienden van de Busehoek.

Alvast hartelijk dank namens :
Coen, Jeroen, Henk, Arno, Tim, Ellen, Kees, Nico, Karin, Kitte, Rick, Helga & Madeleine.