MEER KANS

Onze missie: Niemand aan de zijlijn

Of je nu een beperking hebt of niet: wie niet deelneemt aan de maatschappij vereenzaamt. Met andere woorden participatie in de samenleving levert een belangrijke bijdrage aan het levensgeluk van onze bewoners en omgeving. Nog afgezien van de positieve effecten die het heeft op het welbevinden van de mens.

Het mag duidelijk zijn dat participatie in onze dienstverlening een belangrijke rol speelt.
Sterker nog het is onze missie voor de komende jaren. Niemand aan de zijlijn.
Samen met de bewoners creëren wij meer kansen om deel te nemen aan de maatschappij.
Aan deze missie willen wij op verschillende manieren vorm geven.
Bijvoorbeeld door ons blijvend in te zetten voor begeleid wonen, samen activiteiten ontwikkelen en doen, dagbesteding en sociale werkvoorziening.
Maar ook door de bewoners met mogelijkheden in staat te stellen om onderwijs te volgen.

Bovendien profiteren wij iedere dag van de expertise van WoondroomZorg die op gebied van zorg intensief contact heeft met verschillende instellingen en ouderinitiatieven.