Missie

Als ouderinitiatief biedt De Busehoek volwassenen met een verstandelijke beperking de kans om met begeleiding en zorg een zelfstandig en volwaardig leven te leiden. In De Busehoek woon je zelfstandig en leef je als groep met ruimte en respect voor elkaar en ben je met de andere bewoners en begeleiders onderdeel van de Renkumse samenleving.

Visie 

Algemeen

  • Er is geen leidende levensovertuiging; de basis voor het samen wonen is wederzijds respect, met ruimte voor ieders gewoonten, overtuigingen en religie en zonder inbreuk te doen op de levenssfeer van de andere bewoners.
  • Wonen in De Busehoek is gebaseerd op onderlinge solidariteit en samenwerking. Het individuele zorgplan is het uitgangspunt. De solidariteit zit in de bundeling van de inkomsten tot één gezamenlijk budget voor de financiering van de zorg.
  • De wettelijk vertegenwoordigers stellen samen met het bestuur en het begeleidingsteam het pedagogisch beleid/klimaat op De Busehoek vast.
  • De wettelijk vertegenwoordigers zijn de dragers van De Busehoek. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het in stand houden van het ouderinitiatief; het onafhankelijke bestuur ondersteunt de ouders hierin.
  • De wettelijk vertegenwoordigers, zoals ouders en verwanten, vormen het kloppend hart van De Busehoek door met elkaar activiteiten op te zetten en uit te voeren. Iedere ouder en familie zet zich naar eigen vermogen in voor werkgroepen, commissies en of praktische activiteiten zoals (tuin)onderhoud, knutselmiddagen en het organiseren van gezamenlijke uitstapjes of reisjes.

Individueel

  • De kwaliteit van leven van de bewoner staat voorop, waarbij je wordt ondersteund bij het nemen van beslissingen over het eigen leven.
  • Zorg en begeleiding zijn (24×7) gericht op het individu en op de groep. Uitgangspunt is zorg naar de behoefte van de individuele bewoner, gebaseerd op VG-zorgprofielen ZZP VG3 t/m VG6.
  • Bewoners en vertegenwoordigers stellen samen met de begeleiding het individuele begeleidingsplan op.
  • Je woont zo zelfstandig mogelijk in een eigen appartement. Je leeft samen door na je dagbesteding of werk met elkaar koffie en thee te drinken, samen te eten, verjaardagen te vieren en mee te doen aan spelletjesavonden. Je helpt in de huiskamer mee bij huishoudelijke taken zoals tafeldekken, afruimen en opruimen. Je maakt het samen gezellig.