Met WoondroomZorg is een overeenkomst gesloten die voorziet in de zorg en begeleiding van de bewoners. WoondroomZorg doet dit voor meerdere Woondroom projecten.
Zij richt zich op alle taken die te maken hebben met het selecteren, in dienst hebben, opleiden en begeleiden van deskundig personeel en taken die liggen op het terrein van technische bedrijfsvoering. In de praktijk betekent het dat WoondroomZorg alle verantwoordelijkheden en risico’s op het gebied van werkgeverschap draagt, terwijl het bestuur van De Busehoek maximale regie over het eigen project behoudt. Bij het werving- en selectieproces spelen de ouders / mantelzorgers uiteraard een essentiële rol.
Alle voorwaarden worden in de dienstverleningsovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.
Tussen WoondroomZorg en de plaatselijke projecten bestaat een normale klant-leverancierrelatie. Dat betekent dat het contract te allen tijde kan worden ontbonden als er ontevredenheid zou bestaan over de uitvoering van de afgesproken taken en deze ontevredenheid niet kan worden opgelost door overleg en aanpassing van de werkwijze. Hierdoor is de maximale invloed van de klant gegarandeerd.

Meer informatie over de zorgverlener kunt u vinden op www.woondroomzorg.nl