Eind 90-er jaren van de vorige eeuw heeft de toenmalige regering bij monde van minister Borst een andere aanpak gekozen om de wachtlijsten in de zorg op te lossen. Ze maakte middelen beschikbaar voor mensen die los van de bestaande zorginstellingen wilden werken aan bijzondere woonvormen voor mensen met een of andere beperking. De vereniging De Busehoek is zo’n ouderinitiatief dat rond 2000 is begonnen een mooie plek te zoeken voor hun kinderen.
De doelstelling is het verwezenlijken van een plek waar de bewoners zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, waar men respect heeft voor elkaar’s levensbeschouwing, waar men kiest voor een sobere levensvorm, waar men gestimuleerd wordt dingen te doen die men zelf kan doen en waar de zorg of medebewoners dingen overnemen die men zelf niet kan doen.
De Coöperatie De Busehoek huurt het appartementencomplex van woningbouwvereniging Vivare, de bewoner huurt een appartement van de coöperatie. de bewoners betalen de huur uit hun Wajonguitkering. De geldmiddelen voor de zorg worden verkregen uit de PGB’s (Persoons Gebonden Budgetten) van de bewoners. Dit is een voorbeeld van het scheiden van wonen en zorg, dat een doel is van de huidige regering. De ouders en verwanten blijven nauw betrokken bij de bewoners.​