De vereniging De Busehoek is één van de 300 ouderinitiatieven in Nederland. Eind 90’er jaren bood toenmalig minister Borst een nieuwe mogelijkheid om de wachtlijsten in de zorg op te lossen. Ze stelde middelen beschikbaar voor bijzondere woonvormen buiten de bestaande zorginstellingen, bijvoorbeeld ouderinitiatieven. Rond 2000 is een aantal ouders uit de regio Renkum gestart om een mooie woonplek voor hun kinderen met een beperking te zoeken.
Uitgangspunten waren – en zijn – kleinschaligheid en meer invloed op de gang van zaken.
Doelstelling: een plek waar de bewoners zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en waar respect is voor elkaars levensbeschouwing.
Deze uitgangspunten zijn nog steeds belangrijk voor het wonen in De Busehoek.

Kenmerken van ons ouderinitiatief:

* Een huiselijke sfeer, kleinschaligheid, meedoen in de samenleving en persoonlijke aandacht. Dit alles met inspraak van bewoners en ouders en aandacht voor de kwaliteit van zorg, de zelfstandigheid en de ontwikkeling van bewoners.
* De betrokkenheid van de familie en het sociale netwerk onderscheiden De Busehoek van andere woonvormen.

De ouders en verwanten blijven nauw betrokken bij de bewoners.​ Door een aantal overlegvormen en de algemene ledenvergadering kunnen ouders en vertegenwoordigers sturen op het woon- en zorgbeleid. Een ouderinitiatief veronderstelt ook dat van ouders en familie verwacht wordt dat zij op een of andere manier bijdragen aan De Busehoek. Dat kan heel praktisch door het organiseren en begeleiden van activiteiten, maar ook door inbreng op het beleid van de coöperatie.