WoonDroomZorg (WDZ) verleent (op basis van een samenwerkingsov​ereenkomst) de zorg en ondersteuning met een enthousiast team van medewerkers.

De medewerkers zijn in dienst van deze zorgverlener en er wordt 24-uurs zorg geleverd. De coöperatie heeft een contract voor bepaalde tijd afgesloten met de zorgaanbieder. De zorg en ondersteuning wordt gefinancierd vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) van de  bewoners.

De begeleiding is gericht op het zo zelfstandig mogelijk functioneren van de bewoners in de woon- en leefsituatie. Per bewoner is in nauwe samenwerking met hem/haar en de ouders of andere direct betrokkenen een gedetailleerd begeleidingsplan opgesteld. De gewenste begeleiding is in het begeleidingsplan vastgelegd.

Elke bewoner heeft binnen de voorziening een persoonlijk begeleider. Ouders, mentoren of andere naasten zijn gesprekspartner voor de persoonlijk begeleider. Afspraken hierover worden opgenomen in het begeleidingsplan.

Het begeleidingsteam heeft regelmatig werkbesprekingen en onderhoudt contacten met de bewoners, de familie en mogelijke externe individuele begeleiders.

De begeleiding is op vaste tijden in de gemeenschappelijke ruimte bereikbaar, zowel telefonisch, als fysiek. Buiten de vaste uren is er een 24-uurs achterwacht gerealiseerd.

De begeleiding geldt o.a. op de volgende terreinen:

  • huishoudelijke ondersteuning
  • sociale ondersteuning
  • emotionele ondersteuning
  • opvang bij crisissituaties
  • hulp bij planning van activiteiten en invulling vrije tijd
  • hulp bij het (leren) koken