Op dit moment heeft De Busehoek twee open woonplekken beschikbaar en zijn twee nieuwe bewoners van harte welkom.

“De Busehoek” is een ouderinitiatief voor 13 mensen met een verstandelijke beperking in het centrum van Renkum (Gld). Het is gebouwd en gestart in 2008. De rechtsvorm is die van een coöperatie met een bestuur en ledenraad. Ouders resp. de wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners zijn lid van de ledenraad. De bewoners hebben een eigen appartement met woon- en slaapkamer en badkamer. Bewoners hebben iedere dag hun eigen dagbesteding extern.

De Busehoek beschikt over twee grote woonkamers annex keukens waarin gezamenlijk wordt gegeten in twee groepen. Ook vinden daar individuele- en groepsactiviteiten plaats. Op basis van een samenwerkingsovereenkomst met WoonDroomZorg (WDZ) voert een enthousiast team van medewerkers van deze organisatie de zorg- en ondersteuning aan de bewoners uit. Deze zorg- en ondersteuning is gefinancierd vanuit het PGB die bewoners ontvangen. Alle bewoners bezoeken extern een dagbesteding voor gemiddeld 8 à 10 dagdelen per week. De zorgzwaarte van bewoners varieert van ZZP 3 t/m 6.

Voor contact, informatie en aanmelding kunt u zich wenden tot Jos Braun, bestuurslid, tel. 0317-316826 of mob. 0615090115 en ons emailadres info@debusehoek.nl